Home / RentnConnect Partners Uygulamasi Kullanım Şart ve Koşulları

RentnConnect Partners Uygulamasi Kullanım Şart ve Koşulları

MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 

 

MADDE 1-TARAFLAR

 

İşbu Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi” veya “Sözleşme”) sicile kayıtlı merkez adresi LEVENT MAHALLESİ CÖMERT SK. EMLAK BANKASI LOJMANLARI Sit. C2 BLOK Apt. NO: 2 A/14 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL olan 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Rent ‘n Connect”) ile Rent ‘n Connect’e ait olan BarcodeApp (“Uygulama”) uygulaması üzerinden Uygulama’ya üye olmak suretiyle Uygulama’yı kullanacak olan Kullanıcılar arasında mesafeli olarak akdedilerek ilgili Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden Uygulama’ya kayıt ve üye olduğu tarihte yürürlüğe girmiştir.  

 

MADDE 2-TANIMLAR

 

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu Sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

 

2.1. Uygulama: Tüm mobil cihazlarda çalışan ve mobil uygulama yazılımı olan “BarcodeApp” isimli uygulamayı,

 

2.2. Kullanıcı/Kullanıcılar: Uygulama’ya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup Uygulama üzerinden Rent ‘n Connect müşterilerinin siparişlerini takip eden (i) Rent ‘n Connect Çalışanları’nı ve (ii) Rent ‘n Connect Partnerları’nı,

 

2.3. Kişisel Veriler/Gizli Bilgiler: Rent ‘n Connect müşterisinin adi-soyadi, ilgili müşterinin hangi tarihler arasında rezervasyon yaptığı, Rent ‘n Connect cihazlarını teslim alacağı lokasyon, ilgili müşterinin kiraladığı cihaz sayısı da dahil olmak üzere, Rent ‘n Connect müşterilerine ait olan her türlü kişisel veri ve gizli bilgiyi ifade etmektedir.

 

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

 

İşbu sözleşmenin konusu; Uygulama’yı kullanacak olan Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanmasına yönelik şart ve hükümlerin belirlenmesidir. Kullanıcılar, Uygulama’yı işbu Sözleşme’de belirlenen sınır çerçevesinde kullanmakla yükümlü olduklarını ve Uygulama’nın Rent ‘n Connect müşterilerine sunulan mal veya hizmetlere ilgili müşterilerin daha kolay ulaşması ve Rent ‘n Connect tarafından bu müşterilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla geliştirildiğini ve bu amaçlar için kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uygulama’nın Kullanıcılar tarafından kullanılma amacı Rent ‘n Connect müşterisinin siparişini oluşturduğu esnada bu müşteriye verilen sipariş QR kodu ile teslimat sırasında müşteriye teslim edilen cihazdaki QR kodlarının eşleştirilerek sipariş takiplerinin yapılmasıdır.

 

MADDE 4- ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. [Kullanıcılar, Uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak Uygulama’ya üye olacak ve ilgili işlem esnasında girdikleri e-posta/Kullanıcı adı ve şifre ile Uygulama’ya giriş yapabileceklerdir.]

 

4.2. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcıların" sahip olduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar ilgili Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

4.3. Uygulama’ya üye olabilmek için Kullanıcı’nın, Rent ‘n Connect tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış kişilerden olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Rent ‘n Connect tarafından işbu Sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 5-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, Rent ‘n Connect müşterileri ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

 

5.1.2. Kullanıcı, Rent ‘n Connect çalışanı olması halinde Uygulama ile Rent ‘n Connect web sitesi üzerinden sipariş veren Rent ‘n Connect müşterilerine ait olan siparişlerin yönetimi, sipariş ile ilgili olarak Rent ‘n Connect’e ait olan cihazların atanması,  sipariş ve müşteri bilgilerine ulaşarak müşteriye en doğru hizmetin verilmesi ve Rent ‘n Connect envanterinin bir kısmının yönetimi işlemlerini gerçekleştirebileceğini kabul, beyan va taahhüt etmektedir.

 

5.1.3. Kullanıcı, Rent ‘n Connect partnerı olması halinde Uygulama ile teslimat yapacağı Rent ‘n Connect müşterisine ilişkin bilgileri görebilecek olup, bu bilgiler arasında Müşteri’nin adi-soyadı, hangi tarihler arasında Rent ‘n Connect cihazlarını kullanacağı, cihazları teslim alacağı lokasyonu, ilgili müşterinin kiralamış olduğu cihaz adedini görebilecektir. Rent ‘n Connect partnerı bilgiler doğrultusunda kendi uhdesinde bulunan cihazları sipariş ile eşleştirecektir.

 

5.1.4. Kullanıcı, Uygulama’ya erişmek için kullandığı kullanıcı adı, şifre, kod gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Uygulama’ya erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Uygulama’ya erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Rent ‘n Connect, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Rent ‘n Connect’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

5.1.5. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5.1.6. Kullanıcı, [“Uygulama Bilgilerim"] sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

5.1.7. Rent ‘n Connect’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Rent ‘n Connect’in ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

 

5.1.8. Kullanıcı işbu Uygulama’nın Rent ‘n Connect’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır.

 

5.1.9 Kullanıcı Uygulama içindeki bilgilerin ekran görüntüsü alması veya başka yollarla Uygulama haricine çıkarılmayacağını, Uygulama’nın yalnızca Rent ‘n Connect müşterilerinin siparişlerinin oluşturulması, takibe ve sonuçlandırılması amacıyla kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6- GİZLİLİK

 

6.1. Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Rent ‘n Connect’e vermeleri gerekmektedir. Rent ‘n Connect bu bilgilerin gizlilik içerisinde saklanmasından sorumlu olacaktır. Rent ‘n Connect kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Rent ‘n Connect’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama'ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Rent ‘n Connect’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

 

6.2. Kullanıcılar, Uygulama içerisinde bulunan Kişisel Veriler/Gizli Bilgiler’in gizlilik içerisinde saklanmasından sorumlu olacaktır. Kullanıcılar, Kişisel Veriler/Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. İlgili Kişisel Veriler/Gizli Bilgiler’in Kullanıcılar tarafından Rent ‘n Connect’in onayı bulunmaksızın veya Rent ‘n Connect’in müşterileri arasındaki sözleşmenin ifa edilmesi amacı taşımaksızın herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılması ve bu sebeple Rent ‘n Connect’in zarar uğraması halinde gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden Kullanıcı Rent ‘n Connect’in zararlarını karşılamakla yükümlü olacaktır.

 

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 8- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Rent ‘n Connect markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Rent ‘n Connect’e aittir ve/veya Rent ‘n Connect tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Rent ‘n Connect’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Rent ‘n Connect’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Rent ‘n Connect’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

MADDE 9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Rent ‘n Connect günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER

 

10.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Rent ‘n Connect’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Rent ‘n Connect’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Rent ‘n Connect’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Rent ‘n Connect için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rent ‘n Connect’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

MADDE 11- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Rent ‘n Connect’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerden herhangi birinin oluşması halinde, Rent ‘n Connect Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Rent ‘n Connect’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

 

i-          Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,

 

ii-         Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini ve bu profil içerisinde yer alan ve üçüncü kişilere ait olan Kişisel Veri/Gizli Bilgiler’i başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

 

iii-         Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

 

MADDE 13- YÜRÜRLÜLÜK

 

13.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

13.2. İşbu Sözleşme, 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.