Home / Rentnconnect Partner Agreement

Rentnconnect Partner Agreement

MADDE 1-TARAFLAR

 

─░┼čbu Mobil Uygulama Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi (“Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi” veya “Sözle┼čme”) sicile kay─▒tl─▒ merkez adresi LEVENT MAHALLES─░ CÖMERT SK. EMLAK BANKASI LOJMANLARI Sit. C2 BLOK Apt. NO: 2 A/14 BE┼×─░KTA┼×/─░STANBUL olan 3B S─░STEM TEKNOLOJ─░ H─░ZMETLER─░ SERV─░S VE T─░CARET ANON─░M ┼×─░RKET─░ (“Rent ‘n Connect”) ile Rent ‘n Connect’e ait olan BarcodeApp (“Uygulama”) uygulamas─▒ üzerinden Uygulama’ya üye olmak suretiyle Uygulama’y─▒ kullanacak olan Kullan─▒c─▒lar aras─▒nda mesafeli olarak akdedilerek ilgili Kullan─▒c─▒’n─▒n Uygulama üzerinden Uygulama’ya kay─▒t ve üye oldu─ču tarihte yürürlü─če girmi┼čtir.   

 

MADDE 2-TANIMLAR

 

A┼ča─č─▒daki tan─▒mlamalar, i┼čbu Sözle┼čme kapsam─▒nda at─▒fta bulunulacak tan─▒mlamalar olup, aç─▒klanan anlamlar çerçevesinde kullan─▒lacakt─▒r.

 

2.1. Uygulama: Tüm mobil cihazlarda çal─▒┼čan ve mobil uygulama yaz─▒l─▒m─▒ olan “BarcodeApp” isimli uygulamay─▒, 

 

2.2. Kullan─▒c─▒/Kullan─▒c─▒lar: Uygulama’ya i┼čbu sözle┼čmede belirlenen yöntemlerle kay─▒t olup Uygulama üzerinden Rent ‘n Connect mü┼čterilerinin sipari┼člerini takip eden (i) Rent ‘n Connect Çal─▒┼čanlar─▒’n─▒ ve (ii) Rent ‘n Connect Partnerlar─▒’n─▒,

 

2.3. Ki┼čisel Veriler/Gizli Bilgiler: Rent ‘n Connect mü┼čterisinin adi-soyadi, ilgili mü┼čterinin hangi tarihler aras─▒nda rezervasyon yapt─▒─č─▒, Rent ‘n Connect cihazlar─▒n─▒ teslim alaca─č─▒ lokasyon, ilgili mü┼čterinin kiralad─▒─č─▒ cihaz say─▒s─▒ da dahil olmak üzere, Rent ‘n Connect mü┼čterilerine ait olan her türlü ki┼čisel veri ve gizli bilgiyi ifade etmektedir. 

 

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

 

─░┼čbu sözle┼čmenin konusu; Uygulama’y─▒ kullanacak olan Kullan─▒c─▒lar’─▒n Uygulama’y─▒ kullanmas─▒na yönelik ┼čart ve hükümlerin belirlenmesidir. Kullan─▒c─▒lar, Uygulama’y─▒ i┼čbu Sözle┼čme’de belirlenen s─▒n─▒r çerçevesinde kullanmakla yükümlü olduklar─▒n─▒ ve Uygulama’n─▒n Rent ‘n Connect mü┼čterilerine sunulan mal veya hizmetlere ilgili mü┼čterilerin daha kolay ula┼čmas─▒ ve Rent ‘n Connect taraf─▒ndan bu mü┼čterilere daha iyi hizmet verilmesi amac─▒yla geli┼čtirildi─čini ve bu amaçlar için kullan─▒laca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uygulama’n─▒n Kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan kullan─▒lma amac─▒ Rent ‘n Connect mü┼čterisinin sipari┼čini olu┼čturdu─ču esnada bu mü┼čteriye verilen sipari┼č QR kodu ile teslimat s─▒ras─▒nda mü┼čteriye teslim edilen cihazdaki QR kodlar─▒n─▒n e┼čle┼čtirilerek sipari┼č takiplerinin yap─▒lmas─▒d─▒r. 

 

MADDE 4- ÜYEL─░K VE KULLANIM ┼×ARTLARI

 

4.1. [Kullan─▒c─▒lar, Uygulama bilgilerim ekran─▒nda var olan formu doldurarak Uygulama’ya üye olacak ve ilgili i┼člem esnas─▒nda girdikleri e-posta/Kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifre ile Uygulama’ya giri┼č yapabileceklerdir.]

 

4.2. Re┼čit olmayan veya tüzel ki┼či üyeler için tüzel ki┼čiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan ki┼čiler kanal─▒yla yap─▒lan ba┼čvurular, herhangi bir ┼čekilde tespit edildi─či takdirde kay─▒t i┼člemlerini tamamlam─▒┼č olsa dahi "Kullan─▒c─▒lar─▒n" sahip oldu─ču haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve i┼člemler ile olu┼čabilecek zararlar ilgili Kullan─▒c─▒’n─▒n sorumlulu─čundad─▒r.

 

4.3. Uygulama’ya üye olabilmek için Kullan─▒c─▒’n─▒n, Rent ‘n Connect taraf─▒ndan geçici olarak üyelikten uzakla┼čt─▒r─▒lmam─▒┼č veya üyeli─či süresiz olarak yasaklanmam─▒┼č ki┼čilerden olmas─▒ gerekmektedir. Yukar─▒da belirtildi─či gibi Rent ‘n Connect taraf─▒ndan i┼čbu Sözle┼čme uyar─▒nca geçici olarak üyelikten uzakla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č veya üyeli─či süresiz olarak yasaklanm─▒┼č olan ki┼čilerin kay─▒t i┼člemlerini tamamlam─▒┼č olmalar─▒ uygulamaya üyelik hakk─▒ kazanma sonucunu do─čurmayacak ve bu nedenle olu┼čabilecek zararlardan ilgili Kullan─▒c─▒ sorumlu olacakt─▒r. 

 

MADDE 5-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Kullan─▒c─▒ Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1. Kullan─▒c─▒, kullan─▒m prosedürlerini yerine getirirken, Rent ‘n Connect mü┼čterileri ile ilgili herhangi bir i┼člemi yerine getirirken i┼čbu Sözle┼čme içerisinde yer alan tüm ┼čartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edece─čini, i┼čbu Sözle┼čme’de belirtilen tüm ┼čart ve kurallar─▒ okudu─čunu, anlad─▒─č─▒n─▒ ve onaylad─▒─č─▒n─▒ kabul etmi┼čtir.

 

5.1.2. Kullan─▒c─▒, Rent ‘n Connect çal─▒┼čan─▒ olmas─▒ halinde Uygulama ile Rent ‘n Connect web sitesi üzerinden sipari┼č veren Rent ‘n Connect mü┼čterilerine ait olan sipari┼člerin yönetimi, sipari┼č ile ilgili olarak Rent ‘n Connect’e ait olan cihazlar─▒n atanmas─▒,  sipari┼č ve mü┼čteri bilgilerine ula┼čarak mü┼čteriye en do─čru hizmetin verilmesi ve Rent ‘n Connect envanterinin bir k─▒sm─▒n─▒n yönetimi i┼člemlerini gerçekle┼čtirebilece─čini kabul, beyan va taahhüt etmektedir.

 

5.1.3. Kullan─▒c─▒, Rent ‘n Connect partner─▒ olmas─▒ halinde Uygulama ile teslimat yapaca─č─▒ Rent ‘n Connect mü┼čterisine ili┼čkin bilgileri görebilecek olup, bu bilgiler aras─▒nda Mü┼čteri’nin adi-soyad─▒, hangi tarihler aras─▒nda Rent ‘n Connect cihazlar─▒n─▒ kullanaca─č─▒, cihazlar─▒ teslim alaca─č─▒ lokasyonu, ilgili mü┼čterinin kiralam─▒┼č oldu─ču cihaz adedini görebilecektir. Rent ‘n Connect partner─▒ bilgiler do─črultusunda kendi uhdesinde bulunan cihazlar─▒ sipari┼č ile e┼čle┼čtirecektir. 

 

5.1.4. Kullan─▒c─▒, Uygulama’ya eri┼čmek için kulland─▒─č─▒ kullan─▒c─▒ ad─▒, ┼čifre, kod gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Uygulama’ya eri┼čim araçlar─▒n─▒ kullanma hakk─▒ münhas─▒ran Kullan─▒c─▒’ya aittir. Kullan─▒c─▒ i┼čbu bilgilerini üçüncü ┼čah─▒slara if┼ča etmeyecektir. Uygulama’ya eri┼čim araçlar─▒n─▒n üçüncü bir ┼čah─▒s taraf─▒ndan kullan─▒m─▒n─▒n sonuçlar─▒ndan tamam─▒ ile Kullan─▒c─▒ sorumludur. Rent ‘n Connect, bu gibi usulsüz kullan─▒mlar─▒ yapan ki┼čilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü de─čildir. Kullan─▒c─▒, yukar─▒da belirtilen hükümler sakl─▒ kalmak kayd─▒yla, i┼čbu bilgilerinin üçüncü bir ┼čah─▒s taraf─▒ndan kullan─▒m─▒ndan ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu oldu─čunu, i┼čbu bilgilerin kullan─▒m─▒ suretiyle yap─▒lan i┼člemlerin kendisini ba─člay─▒c─▒ oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt etmi┼čtir. Kullan─▒c─▒, ┼čifresinin ba┼čkalar─▒nca ele geçirildi─čini ö─črendi─či takdirde Rent ‘n Connect’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

5.1.5. Kullan─▒c─▒, Uygulama dâhilinde kendisi taraf─▒ndan sa─članan bilgilerin ve içeriklerin do─čru ve hukuka uygun oldu─čunu kabul ve taahhüt etmi┼čtir. 

 

5.1.6. Kullan─▒c─▒, [“Uygulama Bilgilerim"] sayfas─▒nda yap─▒lan tüm i┼člemlerin münhas─▒ran kendisi taraf─▒ndan gerçekle┼čtirildi─čini kabul, beyan ve taahhüt etmi┼čtir. 

 

5.1.7. Rent ‘n Connect’in sundu─ču ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yaln─▒zca hukuka uygun amaçlarla i┼člem yapabilirler. Kullan─▒c─▒n─▒n, Uygulama dâhilinde yapt─▒─č─▒ her i┼člem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullan─▒c─▒lar, uygulamay─▒ kullan─▒rken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun, Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či, 5651 say─▒l─▒ ─░nternet Ortam─▒nda Yap─▒lan Yay─▒nlar─▒n Düzenlenmesi ve Bu Yay─▒nlar Yoluyla ─░┼členen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk─▒nda Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydal─▒ Model, Endüstriyel Tasar─▒m Haklar─▒n─▒n Korunmas─▒ ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihaz─▒rda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Rent ‘n Connect’in ili┼čkin olarak yay─▒mlayaca─č─▒ bildirimlere uymay─▒ kabul etmi┼čtir.

 

5.1.8. Kullan─▒c─▒ i┼čbu Uygulama’n─▒n Rent ‘n Connect’e ait oldu─čunu ve onun taraf─▒ndan i┼čletildi─čini kabul etmi┼čtir. ─░┼čbu uygulaman─▒n içeri─či Fikri ve S─▒nai haklar do─črultusunda korunmaktad─▒r.

 

5.1.9 Kullan─▒c─▒ Uygulama içindeki bilgilerin ekran görüntüsü almas─▒ veya ba┼čka yollarla Uygulama haricine ç─▒kar─▒lmayaca─č─▒n─▒, Uygulama’n─▒n yaln─▒zca Rent ‘n Connect mü┼čterilerinin sipari┼člerinin olu┼čturulmas─▒, takibe ve sonuçland─▒r─▒lmas─▒ amac─▒yla kullanaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

MADDE 6- G─░ZL─░L─░K

 

6.1. Uygulama üzerindeki çe┼čitli formlar─▒n doldurulmas─▒ suretiyle Kullan─▒c─▒lar─▒n kendileriyle ilgili bir tak─▒m ki┼čisel bilgileri (ad─▒/soyad─▒, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Rent ‘n Connect’e vermeleri gerekmektedir. Rent ‘n Connect bu bilgilerin gizlilik içerisinde saklanmas─▒ndan sorumlu olacakt─▒r. Rent ‘n Connect ki┼čisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay─▒, bunu bir s─▒r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili─čin sa─članmas─▒ ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n kamu alan─▒na girmesini veya yetkisiz kullan─▒m─▒n─▒ veya üçüncü bir ki┼čiye if┼čas─▒n─▒ önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay─▒ ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Rent ‘n Connect’in gerekli bilgi güvenli─či önlemlerini almas─▒na kar┼č─▒n Uygulama'ya ve sisteme yap─▒lan sald─▒r─▒lar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki┼čilerin eline geçmesi durumunda Rent ‘n Connect’in herhangi bir sorumlulu─ču olmayacakt─▒r

 

6.2. Kullan─▒c─▒lar, Uygulama içerisinde bulunan Ki┼čisel Veriler/Gizli Bilgiler’in gizlilik içerisinde saklanmas─▒ndan sorumlu olacakt─▒r. Kullan─▒c─▒lar, Ki┼čisel Veriler/Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmay─▒, bunu bir s─▒r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili─čin sa─članmas─▒ ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n kamu alan─▒na girmesini veya yetkisiz kullan─▒m─▒n─▒ veya üçüncü bir ki┼čiye if┼čas─▒n─▒ önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay─▒ ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. ─░lgili Ki┼čisel Veriler/Gizli Bilgiler’in Kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan Rent ‘n Connect’in onay─▒ bulunmaks─▒z─▒n veya Rent ‘n Connect’in mü┼čterileri aras─▒ndaki sözle┼čmenin ifa edilmesi amac─▒ ta┼č─▒maks─▒z─▒n herhangi bir üçüncü ki┼čiyle payla┼č─▒lmas─▒ ve bu sebeple Rent ‘n Connect’in zarar u─čramas─▒ halinde gizlilik yükümlülü─čünü ihlal eden Kullan─▒c─▒ Rent ‘n Connect’in zararlar─▒n─▒ kar┼č─▒lamakla yükümlü olacakt─▒r. 

 

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE YETK─░L─░ MAHKEME

 

─░┼čbu Sözle┼čme'nin uygulanmas─▒nda ve yorumlanmas─▒nda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar─▒ uygulanacakt─▒r. ─░┼čbu Sözle┼čme'den dolay─▒ do─čan veya do─čabilecek her türlü ihtilaf─▒n hallinde ─░stanbul Merkez Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 8- F─░KR─░ MÜLK─░YET HAKLARI

 

Uygulama'n─▒n (genel görünüm, tasar─▒m, metin, imge, logo, ikon, yaz─▒l─▒, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ┼čekilde sunulan teknik verileri, Rent ‘n Connect markas─▒, uygulanan i┼č metodu ve i┼č modeli, yaz─▒l─▒m kodu ve di─čer kodlar da dahil ve fakat bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla) tüm unsurlar─▒ Rent ‘n Connect’e aittir ve/veya Rent ‘n Connect taraf─▒ndan üçüncü bir ki┼čiden al─▒nan telif hakk─▒ alt─▒nda kullan─▒lmaktad─▒r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam─▒nda korunan Rent ‘n Connect’e ait tüm bu unsurlar önceden izin al─▒nmadan ve kaynak gösterilmeden de─či┼čtirilemez, kopyalanamaz, ço─čalt─▒lamaz, ba┼čka bir lisana çevrilemez, yeniden yay─▒mlanamaz, yeniden sat─▒lamaz, payla┼č─▒lamaz, da─č─▒t─▒lamaz, sergilenemez, Sözle┼čme kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda kullan─▒lamaz veya bunlardan türemi┼č çal─▒┼čmalar yap─▒lamaz veya haz─▒rlanamaz, aksi ┼čekilde davran─▒lmas─▒ halinde, sorumlu ki┼či/ki┼čiler Rent ‘n Connect’in u─črad─▒─č─▒ zarar─▒ ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü ki┼čilerin u─črad─▒klar─▒ zararlardan dolay─▒ Rent ‘n Connect’ten talep edilen tazminat miktar─▒n─▒, mahkeme masraflar─▒ ve avukatl─▒k ücreti de dahil olmak üzere kar┼č─▒lamakla yükümlü olacaklard─▒r.

 

MADDE 9- SÖZLE┼×ME DE─×─░┼×─░KL─░KLER─░

 

Rent ‘n Connect günün ko┼čullar─▒na ve ilgili mevzuatlardaki de─či┼čikliklere ba─čl─▒ olarak, i┼čbu Sözle┼čme’yi veya herhangi bir hükmünü, uygun görece─či herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle de─či┼čtirebilir. ─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'nin de─či┼čen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olmas─▒ halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlar─▒n─▒ do─čurmaya devam edecektir. ─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi, kullan─▒c─▒lar─▒n tek tarafl─▒ beyanlar─▒ ile de─či┼čtirilemez.

 

MADDE 10- MÜCB─░R SEBEPLER

 

10.1 Mücbir sebep terimi, do─čal afet, isyan, sava┼č, grev, Rent ‘n Connect’in gerekli bilgi güvenli─či önlemleri almas─▒na kar┼č─▒n Uygulama, Portal ve sisteme yap─▒lan sald─▒r─▒lar da dahil ve fakat bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla Rent ‘n Connect’in makul kontrolü haricinde geli┼čen ve Rent ‘n Connect’in gerekli özeni göstermesine ra─čmen önleyemedi─či kaç─▒n─▒lamayacak olaylar olarak yorumlanacakt─▒r.

 

10.2 Mücbir sebep say─▒lan tüm durumlarda, taraflar i┼čbu Sözle┼čme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü de─čildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Rent ‘n Connect için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rent ‘n Connect’ten herhangi bir nam alt─▒nda tazminat talep edilemeyecektir.

 

MADDE 11- KAYITLARIN GEÇERL─░L─░─×─░

 

Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čme'den do─čabilecek ihtilaflarda Rent ‘n Connect’in kendi veri taban─▒nda, sunucular─▒nda tuttu─ču elektronik ve sistem kay─▒tlar─▒n─▒n, ticari kay─▒tlar─▒n─▒n, defter kay─▒tlar─▒n─▒n, mikrofilm, mikrofi┼č ve bilgisayar kay─▒tlar─▒n─▒n muteber ba─člay─▒c─▒, kesin ve münhas─▒r delil te┼čkil edece─čini ve bu maddenin HMK 193. madde anlam─▒nda delil sözle┼čmesi niteli─činde oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 12- SÖZLE┼×MEN─░N FESH─░

 

─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi, kullan─▒c─▒ uygulamaya üye oldu─ču sürece yürürlükte kalacak ve taraflar aras─▒ hüküm ve sonuçlar─▒n─▒ do─čurmaya devam edecek; kullan─▒c─▒n─▒n üyelik süresinin dolmas─▒ veya geçici veya kal─▒c─▒ olarak üyeli─činin durdurulmas─▒ hallerinde sona ermi┼č say─▒lacakt─▒r. Uygulama kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n i┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullan─▒ma, üyeli─če ili┼čkin benzeri kurallar─▒ ihlal etmeleri durumunda ve özellikle a┼ča─č─▒da say─▒lan hallerden herhangi birinin olu┼čmas─▒ halinde, Rent ‘n Connect Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'ni tek tarafl─▒ olarak feshedebilecek ve kullan─▒c─▒lar, fesih sebebiyle, Rent ‘n Connect’in u─črad─▒─č─▒ tüm zararlar─▒ tazmin etmekle yükümlü olacakt─▒r;

 

i- Kullan─▒c─▒n─▒n, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin i┼čleyi┼čini manipüle edecek davran─▒┼člar ile gerçek d─▒┼č─▒ i┼člemlerde bulunmas─▒,

 

ii- Kullan─▒c─▒n─▒n kendisi için olu┼čturulmu┼č kullan─▒c─▒ profilini ve bu profil içerisinde yer alan ve üçüncü ki┼čilere ait olan Ki┼čisel Veri/Gizli Bilgiler’i ba┼čkas─▒na devretmesi veya kullan─▒ma açmas─▒,

 

iii- Kullan─▒c─▒n─▒n, üçüncü ki┼čilerin haklar─▒na tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmas─▒.

 

MADDE 13- YÜRÜRLÜLÜK

 

13.1. Kullan─▒c─▒, i┼čbu Sözle┼čme’de yer alan maddelerin tümünü okudu─čunu, anlad─▒─č─▒n─▒, kabul etti─čini ve kendisiyle ilgili olarak verdi─či bilgilerin do─črulu─čunu onaylad─▒─č─▒n─▒ beyan, kabul ve taahhüt etmi┼čtir.

 

13.2. ─░┼čbu Sözle┼čme, 13 (onüç) maddeden olu┼čmakta olup kullan─▒c─▒n─▒n elektronik olarak onay verilmesi ile kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak kabul edilerek yürürlü─če girmi┼čtir.